• De klant is koning

    maar…

    ook de koning heeft adviseurs